DE 12 CORE DYNAMICS (Virus i vort indre)


kontrol, overreaktion,

DU FORSØGER AT GENNEMTVINGE ET RESULTAT

BLÅ OVALER
 
- du udelukker andres synsvinkler
- du opdigter fortolkninger
- du overreagerer på omstændighederne

Du prøver at styre verden omkring dig og få tingene til at arte sig på "din måde". Det sker helt ubevist fra din side, for du er så vant til at identificere dig med dine tidlige (barndoms) erfaringer, at du slet ikke ser, at din indre "kontrol-freak" arbejder hårdt og anstrenger sig for at styre slagets gang.

Du skal have ret for at føle dig tilpas. Mens modparten taler udtænker du dit næste indlæg (eller angreb!), og hører derfor ikke helt, hvad der bliver sagt - og kan slet ikke forstå og sætte dig ind i den anderledes synsvinkel.

Du lever i dine egne forestillinger. Du overdramatiserer uden at lægge mærke til det - for rent ubevidst ser du dine tidligere oplevede erfaringer udspille sig omkring dig igen og igen.

Du overreagerer nemt, når tingene ikke bliver på den måde, som du på forhånd havde forstillet dig eller forventet at det ville blive. Og da du ikke kender fremtiden, oplever du det ofte - og bliver skuffet, vred eller ked af det,

Når du opløser følelserne bag dine adfærdsmønstre med Core Dynamics teknikkerne, vil du opleve ro til at lytte, sætte dig i andres sted og føle dig okay med, at du ser det anerledes. Du deltager i samme virkelighed som andre, og du vænner dig af med at forestille dig fremtiden. I stedet venter du helt afslappet på, hvad der sker.

DU MODSÆTTER DIG AT FØLE TINGENE FULDT UD

GRØNNE OVALER
 
- du ignorerer din intuition
- du er fordømmende
- du undgår nuet

Du lukker af, for ikke at blive overvældet. Som barn er du blevet overvældet af dine egne og andres følelser, og derfor har du lært dig selv i al for høj en grad at spærre af for disse impulser. Det medfører, at der er en hel del anden information fra dit indre, som du går glip af.

Du er bange for konsekvenser (straf), når du følger din intuition. Dine kreative indfald har lidt modstand fra dine opdragere - mange forældre ønsker ikke tegninger på væggen eller regnorme på stuegulvet. Så du lærte at ignorere dine indskydelser.

Du dømmer hårdt. Når du har svært ved at rumme dine følelser, er det også svært at rumme visse tanker og handlinger hos dig selv. Så er det nemmere at se denne adfærd hos andre, og så fordømme dér. Men samtidig dømmer du dig selv.

Du flygter i tankerne ind i fortiden eller fremtiden. Eller du undgår nuet ved hjælp af " misbrugsadfærd": Mad, stimulanser, for meget arbejde, tv, computer eller andet. Så længe du er beskæftiget, mærker du ikke de mange undertrykte følelser, der banker på.

Når du opløser følelserne bag dine adfærdsmønstre med Core Dynamics teknikkerne, vil du opleve, at du genopbygger kontakten til din indre viden og kan rumme dig selv med alle følelser, fornemmelser og indsigter. Når du bemærker, at du fordømmer andre, så ved du at der er områder i dig selv, der trænger til et kærligt eftersyn. Og du kan være tilstede i og nyde nuet.

DU SØGER EFTER DIG SELV, HVOR DU IKKE ER

LILLA OVALER
 
- du forveksler behov med kærlighed/anerkendelse
- du modsætter dig forandring
- du begrænser din selvudfoldelse

Du synes hele tiden, at du mangler noget. Noget der giver dig en indre følelse af ro, stabilitet og kærlighed. Og derfor søger du hele tiden efter noget, der kan fylde det hul ud, som du føler i det indre. Du mærker snart, at du bliver ikke mere hel af at tilfredsstille ydre behov. Alligevel bliver du ved med søge efter dette "noget":

Du søger efter kærlighed og ros og anerkendelse fra dine omgivelser, for at føle dig velkommen i denne verden. Og du fortsætter med at købe nyt, at få ny kæreste eller at skifte job for alle disse ting giver dig nemlig den følelse, du søger - men kun kortvarigt.

Du bryder dig ikke om forandringer.  For du savner følelsen af stabilitet - og alt, der er som det plejer, føles stabilt. Så skidt med om det er godt eller skidt for dig - du giver nødigt slip.

Du ønsker ikke at skille dig ud. Fra barnsben har du lært at følge flokken for at være sikker på at føle dig accepteret. Derfor går du ofte på kompromis med dine inderste tanker og lyster - hellere det, end at føle dig uden for.

Når du opløser følelserne bag dine adfærdsmønstre med Core Dynamics teknikkerne, vil du opleve, at du ikke mangler noget, at det ikke er nødvendigt at følge flokken, at forandringer er ok og at kærlighed er der - alle vegne. Du kan være dig selv, med stor indre sikkerhed og stabilitet, og føle at du er accepteret. 

LIVET UDEN VIRUS (ingen Core Dynamics /uhensigtsmæssig adfærd)

ALLE OVALER

- du handler ud fra klarhed
- du er hel og komplet
- du føler ting fuldt ud 

Intentionen med CORE-coaching er at nå så tæt på modellens jeg-udsagn som muligt i forhold til de problematikker, du arbejder med.

Jo mere du arbejder med at opløse dine Core Dynamics, jo mere positiv adfærd dukker der frem bag den uhensigtsmæssig adfærd/virus. Og du forstår og mærker det behagelige, det rigtige og det afslappende i at leve uden.

De positive jeg-udsagn er således én stor afbalanceret intention, en såkaldt "positiv bekræftelse". Det, der beskrives, er en tilstand af:

Fuld tilstedeværelse, hvor du hviler i nuet. Du har adgang til din egen indre visdom, som du handler udfra uden tvivl. Og du har stor tillid til dine medmennesker, som du føler dig forbundet til.

Det er dét, du vil opleve i højere og højere grad, efterhånden som du arbejder dig ud af dine gamle tillærte overbevisninger og adfærd. Hvis du synes at det er for rosenrødt, så er det sikkert fordi, at du har lært at tro, at livet er eller skal være en kamp.