BEGREBET CORE DYNAMICS


Begrebet Core Dynamics dækker over handlingsmønstre vi har tilegnet os som ganske små - vi kan også kalde det adfærdsmønstre (og kerne-dynamikker)  - og de aller fleste er fuldstændig automatiserede.

Når noget er automatiseret, betyder det, at vi ikke tænker over, at det  er noget vi har lært engang. Faktisk er det så indgroet i os, at vi opfatter det som en del af vores personlighed - men det er det ikke.

Du kan sammenligne Core Dynamics med virus på en pc - dvs. at forskellig tillært adfærd påvirker dig, som en virus påvirker din pc: Den skaber en masse rod og forvirring - og medfører, at en hel del programmer ikke virker.

Vi er altså inficeret med virus - dig og mig og mange andre. Vi er inficeret med virus, der gør vor hverdag besværlig og til tider uudholdelig. For der er skabt en masse forvirring og rod inde i os - og der er mange ting vi ikke kan, fordi virus blokerer for, at vi kan gøre tingene på den rette måde.

Med CORE-coaching lærer du nemme teknikker, du kan bruge hjemme.  Du bliver nemt fortrolig med teknikkerne - og forstår, hvornår de skal bruges. Derfor kan du fortsætte hjemme for dig selv.

Du kan evt. få hjælp af bogen "Opløs angsten", der omhandler teknikkerne, der bruges - også ved andre situationer end angst. Ligeledes findes en del videomateriale, der gør det nemt at opdatere sig. Begge dele fås via Karsten Schiøtz - se nedenfor.

MÆNDENE BAG CORE DYNAMICS COACHING


TOM STONE

er "opfinder" af Core Dynamics Coaching teknikkerne og stifter af Great Life Techonolgies, som også indebærer forskellige andre metoder til at opnå et bedre liv. Han har skrevet flere bøger.

Bogen The Power of How er en lidt drillende titel med hentydning til best-selleren The Power of Now (dansk: Nuets kraft) af E. Tolle. Tom Stone mener, at Nuets Kraft fortæller om nuet - men at hans bog fortæller, HVORDAN du kommer i kontakt med dette NU, eller Pure Awareness (Fuld Tilstedeværelse) som det hedder i hans terminologi.

I The Power of How præsenteres alle Core Dynamics Coachingens otte teknikker til opnåelse af Fuld Tilstedeværelse (Pure Awareness).

Tom Stone har arbejdet med at udbrede sine metoder til glæde for traumatiserede krigs-veteraner i USA. I linkene nedenfor ses Toms arbejde med hhv. Vietnam-veteraner og unge soldater med skader fra Irak mm.

I forår 2012 var Tom Stone i Australien for at lære teknikkerne til jordskælvsofre.

KARSTEN SCHØITZ

har uddannet sig i USA hos Tom Stone. Han har erhvervet rettighederne til at uddanne CoreDynamicsCoaching-coaches i Danmark og i Sverige.

Karsten Schøitz har lavet et stort arbejde med at få oversat og bearbejdet materiale, så det nu findes på dansk, heriblandt bogen

                                                                                                      "Opløs angsten - uden brug af medicin eller terapi"

Her beskrives CoreDynamicsCoaching™ teknikkerne til at opløse ubehagelige følelser samt teorierne bag.Trods titlen, er teknikkerne også brugbare i andre situationer

  "Opløs angsten - uden brug af medicin eller terapi" kan købes via Karsten Schøitz' hjemmeside (se link nedenfor), og er anmeldt af Angstforeningen.

Karsten har fået lavet tre videoer til at illustrere de mest brugte teknikker. Disse kan tilgås via hans hjemmeside eller You Tube, og her: